Foto: Mikael Ogenvall

Tjänster

Vi har våra egna lok och vagnar och utför följande transportuppdrag:

  • Transport av konventionella godsvagnar
  • Transport av intermodala enheter
  • Växling vid terminaler och till sidospår
  • Körning av specialtransporter
  • Körning av projektlaster
  • Framförande av arbetståg för entreprenörer