Foto: Mikael Ogenvall

Om Grenland Rail

Grenland Rail AS ble startet i 2005 i Skien.

Utgangspunktet for å starte Grenland Rail AS var transportbehovet for maskiner og utstyr til vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Selskapet ble stiftet av Heimon Winkelman og Miljø og Veiservice AS.

Etter hvert vokste virksomheten og eierkonstellasjonen ble endret. Da startet selskapet med transport av gods i tillegg til maskiner og utstyr for sporvedlikehold.

I 2012 fikk Grenland Rail egen lisens for transport av gods på jernbanenettet i Norge.

Virksomheten økte videre med egen verkstedavdeling og eget ECM sertifikat i 2021.

I dag har konsernet om lag 20 egne lokomotiver og 40 vogner. Det er i 2022 bestilt to helt nye hybrid lok for både el- og dieseldrift. Bedriften overtok det samme året også Baneservice Skandinavia AB og døpte dette om til Grenland Rail AB. Denne virksomheten har lisens i Sverige.

I dag er vi en dedikert gjeng med om lag 90 fast ansatte i Norge og 30 i Sverige. Kontoret i Norge er plassert i Skien, mens i Sverige ligger i Göteborg. Vi har verksted i Kongsberg og aktiviteten er stort sett over hele jernbanenettet i Norge og Sverige.