Foto: Mikael Ogenvall

Kontakt oss

Norge

Grenland Rail AS

Nybergflata 2, 3737 Skien

Telefon: +47 976 45 205

E-post: firmapost@grenlandrail.no

Heimon Winkelman

Daglig leder

Terje Wold

Arbeidende Styreleder

Svein Olav Svensson

Vedlikeholdsleder

Joakim Wold

Produksjonsleder

Preben Simonsen

Økonomi

Sverige

Grenland Rail AB

Johannefredsgatan 4, 431 53 Mölndal

Telefon: +46 31 303 33 30

E-post: post@grenlandrail.se, faktura@grenlandrail.se

Jörgen Eyram

CEO

Claes Mårdstrand

Trafikk og sikkerhet

Martin Rohlén

Trafikkplanlegger

William Rejgård

Trafikkplanlegger

Trafikkontor

Telefon: +46 31 303 33 20

E-post: trafik@grenlandrail.se