Foto: Mikael Ogenvall

Kontakt oss

Norge

Grenland Rail AS

Nybergflata 2, 3737 Skien

Telefon: +47 976 45 205

E-post: firmapost@grenlandrail.no

Svein Olav Svensson

Vedlikeholdsleder

Joakim Wold

Produksjonsleder

Preben Simonsen

Økonomi

Christian Frants

Sikkerhetsleder

Heimon Winkelman

Daglig leder

Terje Wold

Arbeidende Styreleder

Sverige

Grenland Rail AB

Industrivägen 2, 433 61 Sävedalen

Telefon: +46 31 303 33 30

E-post: post@grenlandrail.se, faktura@grenlandrail.se

Martin Rohlén

Trafikkplanlegger

William Rejgård

Trafikkplanlegger

Jonas Andersson

Trafikkplanlegger

Jörgen Eyram

CEO

Claes Mårdstrand

Trafikk og sikkerhet

Trafikkontor

Telefon: +46 31 303 33 20

E-post: trafik@grenlandrail.se