Foto: Mikael Ogenvall

Om Grenland Rail

Grenland Rail AS grundades 2005 i Skien.

Startpunkten för Grenland Rail AS var behovet av att transportera maskiner och utrustning för underhåll av järnvägsinfrastrukturen. Företaget grundades av Heimon Winkelman och Miljø og Veiservice AS.

Verksamheten växte successivt och ägarkonstellationen förändrades. Företaget började transportera gods samt maskiner och utrustning för banunderhåll.

Grenland Rail fick 2012 en egen licens för att transportera gods på järnvägsnätet i Norge.

Verksamheten expanderade ytterligare med en egen verkstadsavdelning och en egen ECM-licens 2021.

Idag har koncernen cirka 20 egna lok och 40 vagnar. Under 2022 har två helt nya hybridlok för både el- och dieseldrift beställts. Samma år övertog bolaget även Baneservice Skandinavia AB och bytte namn till Grenland Rail AB. Denna verksamhet har tillstånd i Sverige.

Idag är vi ett engagerat team med cirka 90 fast anställda medarbetare i Norge och 30 i Sverige. Kontoret i Norge ligger i Skien, medan det svenska kontoret ligger i Göteborg. Vi har en verkstad i Kongsberg och vår verksamhet täcker hela järnvägsnätet i Norge och Sverige.