Foto: Mikael Ogenvall

Kontakta oss

Norge

Grenland Rail AS

Nybergflata 2, 3737 Skien

Telefon: +47 976 45 205

E-post: firmapost@grenlandrail.no

Heimon Winkelman

Verkställande direktör

Terje Wold

Arbetande styrelseordförande

Svein Olav Svensson

Underhållschef

Joakim Wold

Produktionsledare

Preben Simonsen

Ekonomi

Sverige

Grenland Rail AB

Johannefredsgatan 4, 431 53 Mölndal

Telefon: +46 31 303 33 30

E-post: post@grenlandrail.se, faktura@grenlandrail.se

Jörgen Eyram

VD

Claes Mårdstrand

Trafik och säkerhet

Martin Rohlén

Trafikplanerare

William Rejgård

Trafikplanerare

Trafikkontor

Telefon: +46 31 303 33 20

E-post: trafik@grenlandrail.se