Foto: Mikael Ogenvall

Kontakta oss

Norge

Grenland Rail AS

Nybergflata 2, 3737 Skien

Telefon: +47 976 45 205

E-post: firmapost@grenlandrail.no

Heimon Winkelman

Verkställande direktör

Terje Wold

Arbetande styrelseordförande

Svein Olav Svensson

Underhållschef

Joakim Wold

Produktionsledare

Preben Simonsen

Ekonomi

Christian Frants

Säkerhetschef

Sverige

Grenland Rail AB

Industrivägen 2, 433 61 Sävedalen

Telefon: +46 31 303 33 30

E-post: post@grenlandrail.se, faktura@grenlandrail.se

Jörgen Eyram

VD

Claes Mårdstrand

Trafik och säkerhet

Martin Rohlén

Trafikplanerare

William Rejgård

Trafikplanerare

Jonas Andersson

Trafikplanerare

Trafikkontor

Telefon: +46 31 303 33 20

E-post: trafik@grenlandrail.se