Foto: Mikael Ogenvall

Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy beskriver hur Grenland Rail AB samlar in och behandlar uppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via företagets webbplats.

Bolaget är ansvarigt för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till företaget måste göras via den kontaktinformation som anges i avsnitt 7.

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in information om dig. Det kan handla om vilken webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på vår webbplats, din IP-adress och information om din dator. Allt detta görs för att optimera konverteringen på webbplatsen, förbättra den och göra riktad marknadsföring.

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, skickar oss en förfrågan via vårt kontaktformulär eller anmäler dig till ett av våra evenemang via anmälningsformulär, samtycker du till att vi samlar in information om dig. Detta är vanligtvis ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och all annan information som vi behöver för att organisera möten och aktiviteter.

Vi använder den information vi samlar in i samband med din registrering för nyhetsbrev för att hantera din prenumeration, för att erbjuda dig direkt marknadsföring och för att informera dig om våra tjänster och andra saker som du har gett ditt eget samtycke till att vi ska skicka till dig.


Vad är grunden för samlingen?

Insamlingen av information, som nämns ovan, är nödvändig för att vi ska kunna förbättra användarvänligheten och erbjuda dig relevant information.

Vi kommer endast att använda IP-adressen för att fastställa din geografiska plats om vi har fått ditt eget samtycke och insamlingen av information är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Vi samlar endast in annan information som nämns ovan om du ger ditt uttryckliga samtycke.


Användning av personuppgiftsbiträden

Grenland Rail AB är ansvarig för uppgifterna, och de får inte användas för andra ändamål än för att fullgöra avtalet med oss. I de fall vi använder externa personuppgiftsbiträden kommer ansvaret för uppgifterna att säkerställas genom personuppgiftsbiträdets egen certifiering.
Ett sådant exempel på datahantering är Google Analytics v/Google Inc, etablerat i USA. Lämpliga skyddsåtgärder för överföring av information till USA säkerställs genom databehandlarens certifiering enligt EU-US Privacy. En kopia av certifieringen finns här


Dina rättigheter

Nedan hittar du information om dina rättigheter.

Insikt

Du har rätt att när som helst fråga oss om vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vad syftet med registreringen är, vilka kategorier av personuppgifter, eventuella mottagare av information samt information om varifrån uppgifterna kommer.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter, vänligen skicka en skriftlig begäran tillsammans med identifikation som visar att du är personen i fråga (kopia av pass/körkort etc.).

Det rätta svaret

Du har rätt att rätta fel i de personuppgifter som vi har registrerat om dig. Om du inser att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, vänligen skicka oss en skriftlig begäran med korrigerad information.

Rätt att radera

Du har rätt att få vissa eller samtliga av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke till våra registreringar. I den mån behandlingen av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, är vi inte skyldiga att radera personuppgifterna.

Rätten att begränsa behandling för lagring

I vissa fall har du också rätt att få dina personuppgifter begränsade till att endast lagras, till exempel om du anser att den information vi har om dig är felaktig.

Rätt till datarörlighet

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra denna information när vi samlar in dina personuppgifter i samband med:

  • att du ger ditt samtycke till att använda din IP-adress för att fastställa din geografiska plats
  • att du ger ditt samtycke till att anmäla dig till nyhetsbrevet
  • att du samtycker till att anmäla dig till aktiviteter och möten

Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi samlar in för att förbättra webbplatsens användbarhet.

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi hanterar i samband med direktmarknadsföring. Om du inte accepterar denna behandling har vi inte längre rätt att hantera dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa legitima skäl för att fortsätta att göra det.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder din IP-adress för att fastställa din geografiska plats, samtycke till att registrera dig för vårt nyhetsbrev eller registrera dig för våra möten och aktiviteter. Om du återkallar ditt samtycke kan vi i vissa fall fortfarande ha rätt att fortsätta behandlingen. I sådana fall kommer du att informeras om detta.
Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta ta@grenlandrail.no.

Rätt att klaga

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den svenska Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm om vår behandling av dina personuppgifter.


Radering av personuppgifter

Om du inte använder vår webbplats under en period av ett år kommer vi automatiskt att radera dina personuppgifter som vi inte är skyldiga enligt lag att lagra under en längre tidsperiod. Om vi inte har rätt att fortsätta behandlingen kommer vi att radera dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke till att vi lagrar den information som vi har samlat in i samband med marknadsföring via e-post, SMS och post till dig.

Vi kommer att radera dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke till att vi lagrar den information som vi har samlat in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Du har möjlighet att när som helst prenumerera på eller avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. När du avregistrerar dig kommer de uppgifter vi har samlat in om dig automatiskt att raderas.


Säkerhet och trygghet

Vi har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras, samt att de lämnas ut till tredje part eller missbrukas.
Endast anställda som har ett direkt behov av denna information i sitt arbete kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.


Kontaktuppgifter

Grenland Rail AB är ansvarig för de personuppgifter som samlas in via webbplatsen. Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta:
Grenland Rail AS, v/general manager Tommy Anderson - ta@grenlandrail.no.


Förändringar i integritet

Vi har rätt att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör ändringar i vår integritetspolicy kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på webbplatsen.

Om du inte accepterar den reviderade policyn kommer du inte att kunna fortsätta att använda webbplatsen och dina personuppgifter kan komma att raderas.