Foto: Mikael Ogenvall

Välkommen till oss!

Grenland Rail kommer att vara det bästa alternativet och komplementet till dragkraft för de befintliga aktörerna i Norge och Sverige inom vår bransch.

Vi transporterar gods för företag och industriföretag samt utrustning och maskiner för dem som behöver underhålla eller bygga ny infrastruktur. Vår verkstadsavdelning reparerar och underhåller våra egna lok och vagnar och utför även reparationer och underhåll åt andra.